Model declaratie de refuz al vaccinarii pe motive personale, filozofice sau religioase (pentru intrarea in colectivitate)

Indiferent daca se voteaza sau nu legea vaccinarii, va puteti folosi de aceasta declaratie.
Va sfatuim sa faceti aceasta declaratie la notar.
Daca va grabiti sau nu reusiti sa va scrie un notar acesta declaratie, faceti declaratia chiar voi!

Scolile si gradinitele vor fi obligate sa accepte refuzul vaccinarii pe motive personale, filozofice sau religioase.

ATENTIE! Conform legii, absolut NIMENI nu are dreptul sa va intrebe ce confesiune religioasa sau ce convingeri aveti! Nu trebuie sa dati nicio explicatie suplimentara nimanui!

Cunoasteti-va drepturile!Catre Gradinita/ Scoala [NUME GRADINITA/ SCOALA]
Orasul [NUME ORAS]Domnule Director,


In conformitate cu Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor:

"Art. 1. – (1) Statul român respectă şi garantează dreptul fundamental la libertate de gândire, de conştiinţă şi religioasă al oricărei persoane de pe teritoriul României, potrivit Constituţiei şi tratatelor internaţionale la care România este parte.

(2) Nimeni nu poate fi împiedicat sau constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrară convingerilor sale, şi nici nu poate fi supus vreunei discriminări, urmărit sau pus într-o situaţie de inferioritate pentru credinţa, apartenenţa sau neapartenenţa sa la o grupare, asociaţie religioasă sau uncult ori pentru exercitarea, în condiţiile prevăzute de lege, a libertăţii religioase.

Art. 2. – (1) Libertatea religioasă cuprinde dreptul oricărei persoane de a avea sau de a adopta o religie, de a şi-o manifesta în mod individual sau colectiv, în public sau în particular, prin practicile şi ritualurile specifice cultului, inclusiv prin educaţie religioasă, precum şi libertatea de a-şi păstra sau schimba credinţa religioasă.

(2) Libertatea de a-şi manifesta credinţa religioasă nu poate face obiectul altor restrângeri decât al celor care sunt prevăzute de lege şi constituie măsuri necesare într-o societate democratică pentru securitatea publică, protecţia ordinii, a sănătăţii sau a moralei publice ori pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Art. 3. – (1) Părinţii sau tutorii au dreptul exclusiv de a opta pentru educaţia religioasă a copiilor minori, conform propriilor convingeri."


Subsemnatul [NUME] [PRENUME], cetăţean român, născut în Mun. [NUME ORAS], Jud. [NUME JUDET], cu domiciliul în Mun. [NUME ORAS], str. [STRADA] nr. [NUMAR STRADA] , bl. [BLOC], sc. [SCARA], ap. [APARTAMENT], legitimată cu CI seria [SERIE CARTE DE IDENTITATE] nr. [NUMAR CARTE DE IDENTITATE] eliberată de către [SECTIA DE POLITIE] la data de [DATA ELIBERARII], CNP: [CNP], formulez prezenta:


Declaratie de refuz al vaccinarii pe motive personale/ filozofice/ religioaseDeclar ca refuz vaccinarea copilului meu, [NUME COPIL], CNP [CNP COPIL], avand data nasterii [DATA NASTERE] pe motive personale/ filozofice/ religioase, deorece administrarea vaccinurilor intra in conflict cu convingerile mele.

- OPTIONAL -

Mentionez faptul ca vaccinurile contin bacterii vii, proteine din virusuri, celule de fetuși avortaţi, celule de rinichi de maimuţă și câine, celule embrionare de pui de găină, celule de fluture-de-varză, scualen, polisorbat 20 și 80, tiomersal (etilmercur), fosfaţi de sodiu și potasiu, formaldehidă, antibiotice, hidroxid și fosfat de aluminiu, celule de drojdie, proteină L1 (izolată din celule neuronale), albumină și proteină umană, etc.


Data ..........

Semnatura ..........

Nume si prenume parinte ..........

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Statistici EXTREM DE IMPORTANTE despre reactiile post-vaccinale

Marturie reactii adverse Silviu

STUDIU despre testul IDR (tradus)